DOI: https://doi.org/10.32626/2309-8082.2018-0.%p

Професійно-валеологічна підготовка майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти

Т.Й. Бабюк

Анотація


У статті висвітлено сучасний стан підготовки майбутнього вихователя дошкільного навчального закладу до валеологічної освіти дітей, проаналізовано наукові, ціннісні, нормативні і діяльнісні аспекти валеологічної освіти. Зроблена спроба визначити сутність професійно валеологічної компетентності майбутніх педагогів дошкільних навчальних закладів. Професійно-валеологічна компетентність – це складова загальної професійної компетентності педагога, яка конкретизує його теоретичну і практичну підготовку щодо розв’язання питань, пов’язаних з вихованням у дошкільників навичок здорового способу життя. Пропонуються педагогічні умови формування професійно-валеологічної компетентності педагога.


Ключові слова


здоров’я; здоровий спосіб життя; професійна компетентність; професійно-валеологічна компетентність педагога.

Повний текст:

PDF

Посилання


Брехман И. И. Валеология – наука о здоровье. – 2-е изд., доп. и перераб. Москва : ФиС, 1990. 206 с.

Сластёнин В. А. Формирование личности учителя советской школы в процессе профессиональной подготовки. Москва : Просвещение, 1976. 160 с.

Яременко О. , Вакуленко О. , Жаліло Л. , Комарова Н. Формування здорового способу життя : навч. посібн. для слухачів курсів підвищення кваліфікації державних службовців. Київ : Український ін-т соціальних досліджень, 2000. 232 с.

Яременко О. , Балакірєва О. , Вакуленко О. Формування здорового способу життя молоді : проблеми і перспективи. Київ : Український ін-т соціальних досліджень, 2000. 207 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ