DOI: https://doi.org/10.32626/2309-8082.2018-0.%p

Шляхи формування та структура фізичної вихованості дітей старшого дошкільного віку

С.М. Бабюк, Є.П. Козак

Анотація


У статті автор досліджує сутність та структуру фізичної вихованості дітей старшого дошкільного віку, яка формується в процесі спеціально організованого фізичного виховання дітей у взаємодії закладу дошкільної освіти і сім’ї. Педагогічна сутність фізичного виховання визначається його змістом як складової загального виховання. В результаті фізичного виховання у взаємодії дошкільного навчального закладу і сім’ї у дітей старшого дошкільного віку слід сформувати складне новоутворення, яке нами визначене як фізична вихованість, яке характеризується наявністю у старших дошкільників необхідних елементарних знань, умінь та навичок в галузі фізичної культури, сформованих мотивів, усвідомленої потреби в заняттях фізичними вправами, здатності самостійно застосовувати
засвоєне. У структурі фізичної вихованості простежуються когнітивний, емоційно-мотиваційний та діяльнісний компоненти.


Ключові слова


фізична вихованість; елементарні знання з фізичної культури; емоційні переживання; інтерес; мотиви до занять фізичною культурою; звичка.

Повний текст:

PDF

Посилання


Андрух М. Г. Сознательность и активность в процессе усвоения физических упражнений школьниками : дис... канд. пед. наук: 13.00.01. Киев, 1966. 217 с.

Ведмеденко Б. Ф. Взаимосвязи школы и семьи по внедрению физической культуры в быт школьников. Рад. школа. 1980. № 4. С. 73-76.

Вильчковский Э. С. Педагогические условия совершенствования процесса формирования двигательной подготовленности детей 5-7 лет : автореф. дис...д-ра пед. наук. Киев, 1989. 44 с.

Денисенко Н. Ф. Педагогические условия активизации двигательного режима детей 5-6 лет в детских учреждениях : дис…канд. пед. наук. Киев, 1994. 152 с.

Дуркин П. К. Научно-методические основы формирования у школьников интереса к физической культуре : автореф. дис… докт. пед. наук : 13.00.01. Москва, 1994. 40 с.

Ильин А. В. Формирование эмоциональной сферы подростка в процессе физического воспитания в школе : дис… канд. пед. наук: 13.00.01. Киев, 1964. 217 с.

Козленко О. Н. Повышение эффективности физического воспитания младших школьников на основе формирования у них стремления к физическому совершенствованию : дис…канд. пед. наук: 13.00.04. Киев, 1992. 210 с.

Лихачёв Л. В. Удовлетворённость занятиями физической культурой и спортом как фактор повышения эффективности учебно-педагогического процесса : автореф. дис... канд. пед. наук : 13.00.01. Москва, 1982. 15 с.

Соколов В. А. Мотивация занятий физической культурой и спортом

школьников : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01. Минск, 1973. 27 с.

Хоменко Н. М. Формирование потребности в физическом совершенствовании у младших школьников : дис... канд. пед. наук: 13.00.01. Киев, 1991. 186 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ