DOI: https://doi.org/10.32626/2309-8082.2018-0.%p

Аналіз атакуючих технічних дій у настільному тенісі гравців Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

О.О. Алєксєєв, М.В. Прозар

Анотація


У статті проаналізовано основні атакуючі технічні дії у настільному тенісі які використовують студенти-гравці у настільному тенісі Кам’янець-Подільського університету імені Івана Огієнка. Аналіз ігрової діяльності спортсменів різної спортивної кваліфікації дозволив виявити невідповідність засобів технічної спрямованості, які використовувалися на етапі початкової спортивної підготовки (І-ІІ юнацький та І-ІІ розряди), тенденціям розвитку настільного тенісу і характеру ігрової (змагальної) діяльності гравців високої кваліфікації (КМС, МС). Аналіз використання під час змагальної діяльності досліджуваних нами технічних дій – накату справа, удару справа і топ-спіна справа, виявив таку динаміку: гравці низької кваліфікації в ігровій діяльності частіше використовують накат справа і топ-спін справа, й рідко удар справа, з підвищенням кваліфікації доля накату справа знижується і зростає частота використання топ-спінів й ударів. Високий відсоток використання накатів і топ-спінів на етапі максимальної реалізації індивідуальних можливостей, на нашу думку, свідчить про те, що спортсмени даної групи переважно тренують ці елементи.


Ключові слова


настільний теніс; топ-спін; удар справа; накат; технічна дія.

Повний текст:

PDF

Посилання


Амелин А. Н., Пашинин В. А. Настольный теннис (Азбука спорта). Москва: Физкультура и спорт, 2005. 114 с.

Барчукова Г. В. Анализ соревновательной деятельности в настольном теннисе. Теория и практика физической культуры. 1982. № 5. С. 19-21.

Барчукова Г. В. Настольный теннис для всех. Москва: Физкультура и спорт, 2008. 102 с.

Барчукова Г. В., Богушас В. М., Матыцин О. В. Теория и методика настольного тенниса: учебник для студ. высш. учеб. заведений. Москва: Издательский центр «Академия», 2006. 528 с.

Зюзь В. М. Основи багаторічної підготовки в настільному тенісі: передпочатковий, початковий, попередньо-базовий етапи (5-12 років). // Теорія та методика навчання (фізична культура і спорт). НПУ імені М.П. Драгоманова, 2004. С. 36-40.

Коломійцева О., Радченко Я. Настільний теніс як засіб розвитку координаційних здібностей студентів коледжу. Слобожанський науково-спортивний вісник. 2012. № 5 (1). С. 16-19

Ландик В. И., Похоленчук Ю. Т., Арзютов Г. Н. Методология спортивной подготовки: настольный теннис. Донецьк: Норд-Прес, 2005. 612 с.

Окопний А. Аналіз змагальної діяльності гравців високої кваліфікації у настільному тенісі в Україні та закордоном:http: // repository.ldufk. edu.ua /bitstream /34606048 /6297 /1 / % D0 %90%20.% D0%9E%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%B9. pdf (дата звернення: 10.09.2017).

Панишко Ю. Д., Малицький А. В., Волжанін С. Д., Окопний А. М. Характеристика функціонального стану нервово-м’язової системи гравців в настільний теніс різного віку та кваліфікації. Сучасні проблеми розвитку теорії і методики спортивних і рухливих ігор: [тези II Всеукр. наук.-практ. конф]. Львів: ЛДІФК, 1997. С. 54-56.


Пристатейна бібліографія ГОСТ