DOI: https://doi.org/10.32626/2309-8082.2017-0.%p

Детермінанти психологічної реабілітації хворих гострим інфарктом міокарда

Р. Б. Чаплінський

Анотація


У статті розглянуто симптоми порушення психічного статусу
хворих гострим інфарктом міокарда. Проаналізовано психоло-
гічні проблеми, які спричиняють розвиток депресії. Охаракте-
ризовано соматогенні впливи, що викликають гіпоксію мозку.
Розглянуто типи особистосних реакцій та формування пато-
логічних реакцій психіки на інфаркт міокарда. Проаналізовано
психопатологічний профіль хворого. Детально охарактеризова-
но методи психологічної реабілітації хворих гострим інфарктом
міокарда.


Ключові слова


гострий інфаркт міокарда; депресія; психози; особистосні реакції; патологічні реакції психіки; психотерапія; аутогенне тренування; бесіди

Повний текст:

PDF

Посилання


Меерсон Ф.З. Адаптация к стрессорным ситуациям / Ф.З. Меерсон,

М.Г. Пшеникова. – М.: Медицина, 1988. – 253 с.

Основы кардиологии: Принципы и практика (2-е издание) / Под

ред. п роф. К лива Розендорффа. – Л ьвов: Медицина світу, 2007. –

с., ил.

Разумов С.А. Эмоциональный стресс, работоспособность и здоровье /

С.А. Разумов. − Л.: Знание, 1975. – 40 с.

Руководство по кардиологии / Под ред. В.Н. Коваленко. − К.: Мо-

рион, 2008. − 1424 с.

Серцево-судинні захворювання / За ред. чл.-кор. АМН України, проф.

В.М. Коваленка та проф. М.І. Лутая // Довідник «VADEMECUM info

ДОКТОР «Кардіолог». – К.: ТОВ «ГІРА «Здоров’я України», 2005. –

с. – (Серія «Бібліотека «Здоров’я України»).

Сыркин А.Л. Инфаркт миокарда / А.Л. Сыркин. – М.: Медицинское

информационное агентство, 1998. – 397 с.

Шмалій B.I. Клініко-інструментальні особливості у хворих на IXC

з порушенням ритму серця в поєднанні з депресивними розладами /

B.I. Шмалій // Галицький лікарський вісник. – 2005. – Т. 12, № 4. –

С. 123-125.

Ferketich A.K. Depression as an antecedent to heart disease among

women and men in the NHANES I study. National Health and Nutrition

Examination Survey / A.K. Ferketich, J.A. Schwartzbaum, D.J. Frid et al. //

Arch. Intern. Med. – 2000. – Vol. 160. – P. 1261-1268.

Lesperance F. Depression in patients with cardiac disease : a practical

review / F. Lesperance, N. Frasure-Smith // J. Psychosom. Res. − 2000. –

Vol. 48. – P. 379-391.

Paul-Labrador M. Effects of a randomized controlled trial of transcendental

meditation on components of the metabolic syndrome in subjects with

coronary heart disease / M. Paul-Labrador, D. Polk, J.H. Dwyer et al. //

Arch. Intern. Med. − 2006. − Vol. 166, № 11. − P. 1218-1224.


Пристатейна бібліографія ГОСТ