DOI: https://doi.org/10.32626/2309-8082.2017-0.%p

Адаптаційні реакції організму спортсменів в умовах природної гіпоксії

А. Б. Ладиняк, В. В. Ліщук

Анотація


У статті подано узагальнені наукові дані щодо впливу при-
родної гіпоксії та особливостей адаптаційних реакцій організму
під час перебування спортсменів у гірських умовах. Наведено
основні види адаптаційних реакцій, які виникають у спортсме-
нів під час перебування в горах та ряд поєднаних пристосуваль-
них механізмів.


Ключові слова


гіпоксія; адаптація; спортсмени

Повний текст:

PDF

Посилання


Адаптационные реакции и урони реактивности как эффективные

диагностические показатели донозологических состояний / Л. Х.

Гаркави, Г.Н. Толмачев, Н. Ю. Михайлов [и др.] // Вестник Южного-

научного центра. – 2007. – Т. 3. – № 1. – С. 61–66.

Волков Н. И. Биохимия мышечной деятельности / Н. И. Волков, Э. Н.

Несен, А. А. Осипенко // / Н. И. Волков, Э. Н. Несен, А. А. Осипенко. –

К., 2000. – C. 408–437.

Колчинская А. З. Гипоксическая гипоксия нагрузки: повреждающий

и конструктивный эффекты /А. З. Колчинская // Нуpoxiamedical. –

– № 3. – С. 8–13.

Меерсон Ф. З. Адаптация к стрессовым ситуациям и физическим на-

грузкам / Ф. З. Меерсон, М. Г. Пшенникова. – М. : Медицина, 1988. –

с.

Палатний Ігор. Порівняльна ефективність тренування бігунів в умо-

вах низькогір’я та рівнинної підготовки / Ігор Палатний // Молода

спортивна наука України: зб. праць з галузі фізичної культури та

спорту. Вип. 7 : у 3-х т. – Львів: НВФ “Українські технології”, 2003. –

Т. 3. – С. 180–183.

Платонов В. Н. Гипоксическая тренировка в спорте / В. Н. Платонов,

М. М. Булатова // Hypoxiamedical. – М., 1995. – С. 17–23.

Попов В. В. Аэробная производительность как прогностический

критерий функционального состояния спортсменов в условиях вы-

сокогорья. Проблемы, оценки и прогнозирования функциональных

состояний организма в прикладной физиологии / В. В. Попов, А. Г.

Зарифьян, А. В. Тимушкин. – Фрунзе, 2003. – С. 153–154.

Радзієвський П. О. Механізми адаптації до нормобаричної гіпоксії в

курсі інтервального гіпоксичного тренування у висококваліфікова-

них спортсменів / П. О. Радзієвський // Фізіол. журн. – 2005. – № 2.

– С. 90–96.

Brooks G. A. Decreased relianceon lactate eduringe xercise after

acclimatization to 4,300 mb / G. A. Brooks // J. Appl. Physiol. – 1991. –

Vol. 71. – P. 333–341.


Пристатейна бібліографія ГОСТ