DOI: https://doi.org/10.32626/2309-8082.2017-0.%p

Значення організованої рухової діяльності у фізичній підготовці дітей старшого дошкільного віку під час занять з фізичного виховання

С. М. Бабюк

Анотація


У статті розкрито значення та особливості використання організованої рухової діяльності у фізичній підготовці дітей старшого дошкільного віку, формуванні звички та потреби у систематичному виконанні фізичних вправ під час занять з фізичного виховання.


Ключові слова


діти старшого дошкільного віку; рухова діяльність; фізична підготовка; заняття з фізичного виховання.

Повний текст:

PDF

Посилання


Аркин Е. А. Ребенок в дошкольные годы / Е. А. Аркин. – Москва : Просвещение, 1958. – 124 с.

Бальсевич В. К. Физическая культура для всех и каждого / В. К. Бальсевич. – Москва : ФиС, 1988. – С. 8–26.

Богініч О. Л. Педагогічні умови підвищення рухової активності дітей 4-5 років на заняттях з фізичної культури : автореф. дис...канд. пед.наук / О. Л. Богініч – Київ, 1997. – 24 с.

Вільчковський Е. С. Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку : навч. посіб. / Е. С. Вільчковський, О. І. Курок. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2008. – 428 с.

Осокина Т. И. Физкультура в детском саду / Т. И. Осокина. – Москва : Просвещение 1973. – 173 с.

Сологуб Е. Б. Физическое развитие детей дошкольного возраста / Е. Б. Сологуб, Г. П. Виноградова, С. В. Никольская. – Санкт-Петербург : ГДОИФК им. П.Ф.Лесгафта, 1993. – 39 с.

Хухлаева Д. В. Теория и методика физического воспитания детей дошкольного возраста / Д. В. Хухлаева. – Москва : Просвещение, 1971. – 208 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ