Інформація про автора

Кириченко, Т. Г., ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний університет імені Григорія Сковороди», Україна