Інформація про автора

Хлус, Н. О., кандидат наук з фізичного виховання та спорту, старший викладач кафедри безпеки життєдіяльності, фізичного виховання та здоров’я людини Глухівського національного педагогічно го університету імені Олександра Довженка, м. Глухів, Україна.