2016

Вісник Кам'янець-Подільського національного університету. Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини. Випуск 9

Зміст

Статті

DIRECTIONS OF YOUTH PHYSICAL EDUCATION IMPROVEMENT FOR STRENGTHENING OF THEIRS MOTIVATION TO HEALTH ORIENTED MOTOR ACTIVITIES PDF
Y.V. Yurchyshyn
ПОНЯТІЙНО-ТЕРМІНОЛОГІЧНЕ ПОЛЕ ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДО ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ПІДЛІТКІВ PDF
О.О. Алєксєєв, С.П. Степанков
К ВОПРОСУ О КАТЕГОРИИ УПОРЯДОЧИВАНИЯ В РАЗВИВАЮЩЕЙ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ “ВОЛЕВАЯ ПЛАСТИКА” PDF
Г.Н. АРЗЮТОВ, В.Л. Лукьянченко, М.Б. Гуска
СТАН ПРОЦЕСУ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ІГОР З ЕЛЕМЕНТАМИ СПОРТУ PDF
Ю.М. Бабачук
ВПЛИВ ФІЗКУЛЬТУРНОЇ ГРАМОТНОСТІ БАТЬКІВ НА ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ PDF
С.М. Бабюк
СТАН РОБОТИ З ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ДІТЕЙ У ПЕДАГОГІЧНІЙ ПРАКТИЦІ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ТА ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ PDF
Т.Й. Бабюк
ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ СПОРТИВНОГО ОРІЄНТУВАННЯ В ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ PDF
В.А. Березовський
ФОРМУВАННЯ ФІЗИЧНОЇ ГОТОВНОСТІ УЧНІВ ЛІЦЕЮ З ПОСИЛЕНОЮ ВІЙСЬКОВО-ФІЗИЧНОЮ ПІДГОТОВКОЮ ДО СЛУЖБИ В АРМІЇ ЗАСОБАМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ PDF
Г.В. Бесарабчук
ПРОГНОЗУВАННЯ ЗМАГАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ-СПОРТСМЕНІВ PDF
В.М. Василюк
ВПЛИВ РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА УПОВІЛЬНЕННЯ СТАРІННЯ ОРГАНІЗМУ PDF
А.В. Гакман, Л.В. Балацька, Т.І. Лясота
ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ І СОМАТИЧНОГО ЗДОРОВ’Я ШКОЛЯРІВ PDF
С.Ю. Герасименко, Е.О. Жигульова
ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ УЧНІВ МОЛОДШИХ КЛАСІВ PDF
А.Ю. Герасимчук
ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ КАЗКИ ТА МУЛЬТИПЛІКАЦІЇ У РЕАЛІЗАЦІЇ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В РОБОТІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ PDF
Н.О. Гнесь, Я.П. Галан
МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ АТЛЕТИЗМУ PDF
В.М. Гоншовський, О.В. Ротар
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УДЕЛЬНОЙ СИЛЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СПЕЦИФИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ К УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРЕНИРОВОЧНОЙ НАГРУЗКИ В ПАУЭРЛИФТИНГЕ PDF
В.В. Граневский
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ У ПОЗАКЛАСНІЙ РОБОТІ PDF
Л.Д. Гурман, О.М. Вергуш
ФОРМИРОВАНИЕ УСПЕШНОЙ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ –ОСНОВА КАЧЕСТВЕННОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ PDF
В.Ф. Гуцу, Г.М. Брадик
ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ ЯК ТЕМА БУКОВИНСЬКИХ ПРАВОСЛАВНИХ КАЛЕНДАРІВ (ІІ ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.) PDF
С.В. Дарійчук
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ АНАЭРОБНО- ЛАКТАТНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ КИКБОКСЕРОВ (РИНГОВЫЕ РАЗДЕЛЫ) КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ ИХ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ PDF
И.В. Деркаченко
КУЛЬТУРА ЗДОРОВ’Я ПЕДАГОГА ЯК ОДНА ІЗ УМОВ ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ PDF
Е.О. Жигульова, С.Ю. Герасименко
НОВІТНІ РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СУЧАСНІЙ ПРАКТИЦІ PDF
В.В. Зданюк, Д.Д. Совтисік
ЛИЧНОСТНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ УСТОЙЧИВОСТИ К СОРЕВНОВАТЕЛЬНОМУ СТРЕССУ PDF
Ю.А. Иванькова, М.В. Маруха
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ВУЗА PDF
О.В. Китикарь
ДІЯЛЬНІСТЬ АКАДЕМІЧНОГО ТОВАРИСТВА «ЖУНІМЯ»: НАПРЯМИ, ФОРМИ І МЕТОДИ (30-ТІ РОКИ ХХ СТ.) PDF
М.В. Кожокар
АЛГОРИТМ ПОБУДОВИ МЕТОДИКИ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО НАВЧАННЯ УЧНІВ ФІЗИЧНИМ ВПРАВАМ PDF
Ю.С Костюк
ОСОБЛИВОСТІ НОРМУВАННЯ ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ ПРИ ОЗДОРОВЧОМУ ТРЕНУВАННІ СТУДЕНТІВ PDF
О.Г. Коваль, М.В. Гуска
ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВННЫХ СПОРТСМЕНОВ-ОРИЕНТИРОВЩИКОВ PDF
Г.Л. Кравцова
РОЗВИТОК НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ В ІТАЛІЇ ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА PDF
Н. М. Кульчевич, А.А. Ребрина
ФАРМОКОЛОГІЧНЕ ВИПРОБУВАННЯ БІОЛОГІЧНО АКТИВНОЇ ДОБАВКИ L-КАРНІТИН НА ЕТАПІ СПОРТИВНОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ З МАРАФОНСЬКОГО БІГУ PDF
В.В. Ліщук, А.Б. Ладиняк
ВПЛИВ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ PDF
В. А. Мазур, О. П. Скавронський
ПСИХОЛОГІЧНА СУМІСНІСТЬ В ЖІНОЧІЙ ГРУПОВІЙ АКРОБАТИЦІ PDF
В.М. Марчук, Д.В. Марчук
ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ У СФЕРІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ НАСЕЛЕННЯ: ОСОБЛИВОСТІ, ПРОБЛЕМИ, АСПЕКТИ. PDF
О.П. Ніколайчук, С.П. Дудіцька
МЕТОДИКА РОЗВИТКУ КООРДИНАЦІЙНИХ ЗДІБНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЗАСОБАМИ БАСКЕТБОЛУ В УМОВАХ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ PDF
В.В. Одайник
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ НАВЧАННЯ З ПИТАНЬ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ PDF
А.С. Окіпняк, Д.А. Окіпняк, М.В. Зубаль
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ И ТРУД – ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗАДАНИЯ OHP1 ДЛЯ МОЛОДЕЖИ PDF
Антони Крауз, Марек Палюх
МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ПСИХО(САМО)РЕГУЛЯЦІЇ НА УРОКАХ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В ШКОЛІ PDF
Т.М. Погребняк
СПОРТ, ЕКОНОМІКА ТА ПОЛІТИКА В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ PDF
П.Ю. Приходько
ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКАЗНИКІВ ФІЗИЧНОГО СТАНУ ЮНИХ ГАНДБОЛІСТОК 10 – 14 РОКІВ ТА ОСОБЛИВОСТІ ОВОЛОДІННЯ НИМИ ОСНОВНИМИ ТЕХНІЧНИМИ ПРИЙОМАМИ ГРИ PDF
М.В. Прозар, І.В. Райтаровська
ВІКОВА СПРЯМОВАНІСТЬ КОПМЛЕКСНОГО ПЛАНУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ДІЙ ПРИ УДОСКОНАЛЕННЯ ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ PDF
С.В. Сембрат, В.В. Погребний
ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОЇ МОТИВАЦІЇ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ PDF
М.C. Солопчук, А.О. Боднар, Д.М. Солопчук
ВПЛИВ ЕМАНСИПАЦІЇ ЖІНОК НА РОЗШИРЕННЯ ОЛІМПІЙСЬКОЇ ПРОГРАМИ PDF
М.С. Солопчук, А.О. Боднар, Д.М. Солопчук
ХАРАКТЕРИСТИКА РІЧНОГО ТРЕНУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ КВАЛІФІКОВАНИХ ГРАВЦІВ У ФУТЗАЛІ PDF
І.І. Стасюк
ШКІЛЬНИЙ СПОРТ У США ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКОЇ ЦІННОСТІ – ОСВІТИ PDF
І.Х. Турчик
ВПЛИВ МУЗИЧНОГО СУПРОВІДУ НА ПОКРАЩЕННЯ ПСИХОЕМОЦІЙНОГО СТАНУ СТУДЕНТОК ПІД ЧАС ЗАНЯТЬ ФІТБОЛ-АЕРОБІКОЮ PDF
Н.О. Хлус
ОСОБЛИВОСТІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СИСТЕМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ РУМУНІЇ PDF
О.О. Цибанюк
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У СПЕЦІАЛЬНИХ МЕДИЧНИХ ГРУПАХ PDF
Н.О. Цись
ФОРМУВАННЯ У СТУДЕНТОК ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ МОТИВАЦІЇ ДО ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ЗАСОБАМИ ФІТНЕС-ТЕХНОЛОГІЙ PDF
Л.Є. Цюкало
АТЕРОСКЛЕРОЗ ЯК ОДИН ІЗ ВАРІАНТІВ АРТЕРІОСКЛЕРОЗУ PDF
Р.Б. Чаплінський
ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ СПЕЦІАЛЬНОЇ ВИТРИВАЛОСТІ КВАЛІФІКРВАНИХ СПОРТСМЕНІВ, ЯКІ СПЕЦІАЛІЗУЮТЬСЯ У ДЗЮДО PDF
М.О. Чистякова, О.П. Шишкін
МІСЦЕ ТА РОЛЬ ОЗДОРОВЧОЇ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ У МОТИВАЦІЙНІЙ СФЕРІ СТУДЕНТІВ PDF
Ю.В. Юрчишин, В.М. Мисів
АНАЛІЗ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ В СФЕРІ СПОРТУ PDF
О.О. Ярмощук
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПРИНЦИПИ ВИКЛАДАННЯ ПРЕДМЕТУ «ЛЕГКА АТЛЕТИКА З МЕТОДИКОЮ ВИКЛАДАННЯ У ВНЗ» PDF
І.О. Ячнюк