2015

Вісник Кам'янець-Подільського національного університету. Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини. Випуск 8

 

Зміст

Статті

ZALEŻNOŚĆ WYNIKÓW SPORTOWYCH I DŁUGOŚCI SKUTECZNEJ KARIERY OD CZASU ROZPOCZĘCIA SPECJALISTYCZNYCH TRENINGÓW I DYNAMIKI WZROSTU OBCIĄŻENIA TRENINGOWEGO PDF
Władimir Chodinow
SPOSOBY INTENSYFIKACJI PROCESU TRENINGOWEGO KAJAKARZY PDF
Władimir Chodinow
UMIEJĘTNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI O STANIE ZDROWIA I PRZYGOTOWANIA FIZYCZNEGO STUDENTÓW PDF
Władimir Chodinow
AKTYWNOŚĆ TURYSTYCZNO – REKREACYJNA SENIORÓW JAKO CZYNNIK READAPTACJI I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ PDF
Jan Randak
UNDERESTIMATED EDUCATION THROUGH SPORT PDF
Elena Karpuszenko
THE COMPETENCE OF THE PHYSICAL EDUCATION TEACHER CONCERNING GENDER APPROACH IN THE PROCESS OF TEACHING PDF
A. V. Zaikin, N. M. Shenknekht
ATTRACT STUDENTS TO MOTOR ACTIVITY OF HEALTH IMPROVING DIRECTION DURING PHYSICAL TRAINING PDF
Y. V. Yurchyshyn
ФОРМУВАННЯ ІНТЕРЕСУ ДО ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ НЕТРАДИЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
С. М. Бабюк
ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПОНЕНТІВ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ЗДОРОВ’Я ЯК ІНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗНИКА СФОРМОВАНОСТІ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ PDF
Т. Й. Бабюк
ФОРМУВАННЯ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ЛІЦЕЮ З ПОСИЛЕНОЮ ВІЙСЬКОВО-ФІЗИЧНОЮ ПІДГОТОВКОЮ НА ОСНОВІ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ PDF
Г. В. Бесарабчук
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И СОСТОЯНИИ ПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПМР PDF
А. Н. Бутеску, Е. И. Ожог
ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ ГОСТРОТИ ЗОРУ У СЛАБОЗОРИХ ДІТЕЙ 13-15 РОКІВ ДО І ПІСЛЯ ПРОВЕДЕННЯ РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ PDF
Р. С. Бутов
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ УЧНІВ PDF
І. Г. Васкан, І. В. Хавруняк, В. І. Музика
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ШВИДКОСТІ ПІДГОТОВКИ ЮНИХ ЛИЖНИКІВ-ГОНЩИКІВ PDF
М. І. Горбенко
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ТРЕНУВАНЬ «STREET WORKOUT» PDF
О. І. Гордієнко
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В УКРАЇНІ PDF
В. В. Гусак, П. А. Слобожанінов, А. А. Слобожанінов
АУТОГЕННЕ ТРЕНУВАННЯ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ПРОЦЕСИ ВІДНОВЛЕННЯ СПОРТСМЕНІВ PDF
В. В. Гусак Гусак
ФЕХТУВАННЯ ЯК ЗАСІБ УСВІДОМЛЕННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ СТРАТЕГІЇ САМОПРЕЗЕНТАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ PDF
С. П. Дудицька, Н. А. Гайсонюк
СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ РОЗРОБКИ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДГОТОВКИ АРБІТРІВ З БАСКЕТБОЛУ В УКРАЇНІ PDF
С. В. Дусь
ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ ТА ІНТЕРЕСУ В УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ ДО ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ PDF
С. А. Закопайло
РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ СТАНОВЛЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ У ВИЩІЙ ШКОЛІ УКРАЇНИ PDF
В. М. Заплатинський
ПРОЦЕС ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ЯК ЗАПОРУКА ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
О. В. Зендик, Л. В. Гуліна, Н. А. Павлова
СТРУКТУРА ПРИРОСТУ ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ У ХЛОПЦІВ РІЗНИХ СОМАТОТИПІВ УПРОДОВЖ 7-8 РОКІВ PDF
М. В. Зубаль
ЗМІЦНЕННЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ PDF
О. А. Іщук, Т. В. Палагнюк
ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ДО ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ’Я МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ PDF
Н. Г. Каньоса
РОЗВИТОК СИЛИ У ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ АТЛЕТИЧНОЇ ГІМНАСТИКИ PDF
Т. Г. Кириченко
РОЗВИТОК КООРДИНАЦІЙНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ СЕРЕДНЬОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ НА УРОКАХ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ PDF
В. Ю. Коваль
ВПЛИВ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ НА РІВЕНЬ ЗДОРОВ’Я І ТРИВАЛІСТЬ ЖИТТЯ ЛЮДИНИ PDF
О. Г. Коваль
ПСИХІЧНИЙ СТАН ВОЛЕЙБОЛІСТОК ГЛУХІВСЬКОГО НАЦОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ПІД ВПЛИВОМ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ МЕТОДИКИ В УМОВАХ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ PDF
А. А. Ковальчук, В. Л. Яковлів
СУЧАСНА МЕТОДИКА ДІАГНОСТИКИ КОНТРАКТУР ВЕЛИКИХ СУГЛОБІВ PDF
І. А. Лазарев, А. М. Руденко, О. М. Звіряка
ВПЛИВ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ НА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ PDF
Л. Ю. Левандовська
ВИЗНАЧЕННЯ ІНТЕРЕСІВ ЖІНОК, ЯКІ ЗАЙМАЮТЬСЯ ЗА СИСТЕМОЮ ПІЛАТЕС PDF
І. В. Лисак, П. В. Яремчук, Г. В. Лісчишин
УПРАВЛІННЯ ТРЕНУВАЛЬНИМ ПРОЦЕСОМ ЮНИХ БОРЦІВ ВІЛЬНОГО СТИЛЮ PDF
В. Й. Мазур
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ УВАГИ У ТЕНІСИСТІВ 14-15 РОКІВ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗМАГАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Т. Б. Макуц
ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ СТУДЕНТІВ ВНЗ ДО НАВЧАННЯ PDF
Ю. Ю. Мосейчук
МОДЕЛІ ВИКОНАННЯ «РИВКА» ВАЖКОАТЛЕТАМИ ВИСОКОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ PDF
В. Б. Мочернюк
ВИКОРИСТАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ГРИ У ПРОЦЕСІ СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ PDF
В. І. Наумчук
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗМІНИ СИСТЕМИ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ЗБРОЙНИХ СИЛ PDF
О. М. Ольховий
ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ У ПРОЦЕСІ ЗАНЯТЬ БОЙОВИМИ МИСТЕЦТВАМИ PDF
О. І. Орлов
ОРГАНІЗАЦІЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ В АРМІЯХ ПРОВІДНИХ КРАЇН СВІТУ PDF
Н. Є. Пангелова, Д. О. Мінкін
ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОГО ТУРИЗМУ В ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ PDF
В. В. Поліщук
ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦМЕДГРУП ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ ОРГАНІВ ТРАВЛЕННЯ ТА ПЕЧІНКИ PDF
І. В. Постернак
СУЧАСНІ ОЗДОРОВЧІ ТЕХНОЛОГІЇ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ PDF
О. В. Потужній
ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКАЗНИКІВ ФІЗИЧНОГО СТАНУ ДІВЧАТОК 4-5 КЛАСІВ ТА ЇХ ВІДПОВІДНІСТЬ ІСНУЮЧИМ СТАНДАРТАМ І НОРМАТИВАМ PDF
М. В. Прозар
ДІАГНОСТИКА, ПРОФІЛАКТИКА І КОРЕКЦІЯ ПЛОСКОСТОПОСТІ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ PDF
Л. В. Середа
ХАРАКТЕРИСТИКА РІВНЯ МЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ДО ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ З ОЗДОРОВЧОЇ АЕРОБІКИ PDF
С. В. Синиця
КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ФІЗИЧНОЇ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ТА ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ М’ЯЗОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ PDF
Д. Д. Совтисік, В. В. Зданюк
ПРОБЛЕМА ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ОЛІМПІЙСЬКОЇ ОСВІТИ КРІЗЬ ПРИЗМУ СУЧАСНИХ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ПІДХОДІВ PDF
А. О. Боднар
ЕНЕРГЕТИЧНІ ВИТРАТИ КВАЛІФІКОВАНИХ ГРАВЦІВ У ФУТЗАЛІ ПІД ЧАС ЗМАГАЛЬНОЇ ТА ТРЕНУВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
І. І. Стасюк
АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ ДО ОСОБЛИВОСТЕЙ ФОРМУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО СТИЛЮ ДІЯЛЬНОСТІ СПОРТСМЕНІВ PDF
В. М. Степаненко
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИНИКНЕННЯ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ PDF
Т. Г. Темерівська
ТЕХНОЛОГІЯ ПІДВИЩЕННЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ СТУДЕНТОК ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЗАСОБАМИ СТЕП-АЕРОБІКИ PDF
Н. О. Хлус, І. М. Москаленко
ДОСЛІДЖЕННЯ АДАПТАЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ УЧНІВ СТАРШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД РІВНЯ ОСОБИСТІСНОЇ ТА СИТУАТИВНОЇ ТРИВОЖНОСТІ PDF
С. З. Храбра
РЕАБІЛІТАЦІЯ: ПРО КЛІНІЧНІ ЕФЕКТИ ТА МЕХАНІЗМИ ДІЇ ГОЛКОРЕФЛЕКСОТЕРАПІЇ PDF
Т. М. Христич, Д. О. Гонцарюк, Е. О. Жигульова
КОРЕЛЯЦІЙНИЙ ЗВ’ЯЗОК МІЖ ТОНУСОМ М’ЯЗІВ ТА СПОРТИВНИМ РЕЗУЛЬТАТОМ ПАУЕРЛІФТЕРІВ ВИСОКОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ PDF
Ю. Г. Циба, І. Ю. Наконечний
ДИСЛІПІДЕМІЇ – ОСНОВНИЙ ФАКТОР РИЗИКУ АТЕРОСКЛЕРОЗУ ТА ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ PDF
Р. Б. Чаплінський
АЗІАТСЬКІ ІГРИ: ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ PDF
М. О. Чистякова, О. П. Шишкін
ВПЛИВ ЗАНЯТЬ БОДІ-БАЛЕТОМ НА МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ТА ФІЗИЧНУ ПІДГОТОВЛЕНІСТЬ СТУДЕНТОК PDF
Н. Ф. Чупрун
ФОРМУВАННЯ Й РЕАЛІЗАЦІЯ ЗМІСТУ ЗАЛУЧЕННЯ СТУДЕНТІВ ДО РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ ОЗДОРОВЧОГО СПРЯМУВАННЯ В ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ PDF
Ю. В. Юрчишин, В. М. Мисів