2014

Вісник Кам'янець-Подільського національного університету. Фізичне виховання, сторт і здоров'я людини. Випуск 7

Зміст

Статті

MASAŻ JAKO WSPOMAGANIE ODNOWY BIOLOGICZNEJ W SPORCIE PDF
Michał Bąkowicz
ZASTOSOWANIE TRENINGU OBWODOWEGO NA ZAJĘCIACH Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU MŁODZIEŻY Z RÓŻNĄ SZYBKOŚCIĄ DOJRZEWANIA BIOLOGICZNEGO PDF
Władimir Сhodinow
EFEKTY ADAPTACJI WYPOCZYNKU AKTYWNEGO PDF
Władimir Сhodinow
RODZINNE ASPEKTY ASPIRACJI EDUKACYJNYCH I ZAWODOWYCH MŁODZIEŻY PDF
Urszula Gruca-Miąsik
ADDITION AND IDENTITY CRISIS IN ADOLESCENT CHILDREN PDF
Elena Karpuszenko
HEALTH-ORIENTED ROLE OF LEISURE TIME: SELECTED ASPECTS PDF
Arkadiusz Marzec
KOMUNIKATY MEDIALNE W ŚWIETLE TEORII OPTYMALNEGO ZNAKU PDF
Ryszard Pęczkowski
INNOVATIVE LEISURE ACTIVITIES FOR SENIORS IN THE LIGHT OF THE APPLICABLE LAW IN POLAND PDF
Jan Randak
PODOBIEŃSTWA I ODMIENNOŚCI TRENINGU NARCIARSKIEGO OSÓB PEŁNOSPRAWNYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH PDF
Piotr Winczewski, Jakub Szostak
OCENA WYKORZYSTYWANIA PRZYBORÓW W DYDAKTYCZNYCH ZABAWACH RUCHOWYCH PDF
Piotr Winczewski
Аналіз експериментального дослідження рівнів готовності майбутніх учителів фізичної культури до формування здорового способу життя підлітків за результатами проміжного зрізу та результатами формувального експерименту PDF
Олександр Алєксєєв
Рекреація в Україні: лісоохорона державна підтримка PDF
Ольга Андрійчук
Використання сучасних здоров’язбережувальних технологій в роботі з дітьми раннього віку PDF
Сергій Бабюк
Особенности силовой подготовки старшеклассников PDF
Татьяна Банку
Структурно-методологічні основи педагогічної моделі формування готовності учнів ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою до служби в армії засобами фізичної культури PDF
Геннадій Бесарабчук
Структурно-методологічні основи педагогічної моделі формування готовності учнів ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою до служби в армії засобами фізичної культури Без заголовку
Геннадій Бесарабчук
Використання засобів масової інформації як способу організації олімпійської освіти PDF
Аліна Боднар, Дмитро Солопчук
Реализация программы «здоровье» в школе PDF
Галия Брадик, Ирина Гуцу
Музика як засіб мотивації для активізації учнів на заняттях фізичного виховання (з досвіду польських шкіл) PDF
Анастасія Вільчковська
Основні умови підвищення педагогічної праці вчителів фізичного виховання польських шкіл PDF
Едуард Вільчковський, Володимир Пасічник
Специфіка сертифікації і ліцензування кваліфікації фахівців з фізичної реабілітації у Великій Британії PDF
Світлана Гук
Організаційно-методичні основи занять атлетичною гімнастикою з учнями старших класів PDF
Леонід Гурман
Зависимость динамических характеристик ударного взаимодействия и уровня мастерства кикбоксеров разных тактических типов (игровики, темповики, нокаутеры, универсалы) PDF
Иван Деркаченко
Проблемні питання відповідального батьківства як засобу удосконалення культури здоров’я молоді PDF
Евеліна Жигульова
Різні сторони підготовки майбутніх учителів фізичної культури до виховання здорового способу життя молодших школярів PDF
Андрій Заікін
Вплив авторської програми покращення фізичних якостей хлопчиків молодшого шкільного віку різних соматотипів на їх фізичну підготовленість PDF
Майя Зубаль
Формирование стоматологического здоровья школьников: проблемы и пути решения PDF
Владимир Ирхин, Ирина Ирхина
Влияние психофизиологических особенностей гребцов на байдарках на физическую подготовленность PDF
Софья Кривсун
Фармакологічне випробування препарату «Вобензим» на етапі збереження високої спортивної майстерності бігунів-марафонців PDF
Василь Ліщук
Передумови залучення населення до фізкультурно-оздоровчих послуг. PDF
Володимир Марчук, Данііл Марчук
Планування тренувального процесу футболістів із дитячим церебральним паралічем до міжнародних змагань PDF
Сергій Овчаренко, Олександр Петров, Артем Яковенко
Резервы эффективности утренней гимнастики PDF
Олеся Петренко, Елена Зиборова, Сергей Петренко, Любовь Показанникова
Організація здоров’язбережувального процесу у ВНЗ PDF
Андрій Петров
Сучасні підходи до вивчення спортивних ігор у процесі фізичного виховання в загальноосвітньому навчальному закладі PDF
Микола Прозар
Антропометрична характеристика тілобудови жителів м. Кам’янця-Подільського PDF
Дмитро Совтисік
Дослідження рівня сформованості олімпійської освіти у студентів фізкультурних факультетів вищих навчальних закладів PDF
Микола Солопчук, Аліна Боднар
Показники виконання техніко-тактичних дій у футзалі в загальнокомандному аспекті PDF
Іван Стасюк
Оптимальне управління тренувальним процесом у гандболі PDF
Валерія Тищенко
Индивидуальные типологические особенности школьников как внутренний фактор эффективности физической подготовки PDF
Оксана Трусова
Адекватні фізичні тренування при ішемічній хворобі серця як чинник якісної реабілітації PDF
Ростислав Чаплінський, Любов Чаплінська
Компонентный состав массы тела спортсменок, специализирующихся в дзюдо PDF
Лариса Шахлина, Марина Чистякова
Характеристика показників вестибулярної стійкості акробатів при відборі в групи початкової підготовки PDF
Микола Шевчук