Том 1 (2009)

Вісник Кам'янець-Подільського національного університету. Фізичне виховання, сторт і здоров'я людини. Випуск 2.

Зміст

Статті

ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗМІСТУ ЕТАПУ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ (10-14 р.) У НАСТІЛЬНОМУ ТЕНІСІ PDF
Геннадій Арзютов, Михайло Гуска, Віктор Зюзь
БАГАТОРІЧНА ПІДГОТОВКА У СУЧАСНОМУ СПОРТІ PDF
Геннадій Арзютов, Михайло Гуска
ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ ПРИ ФОРМУВАННІ ВАЛЕОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ PDF
Олександр Бондаренко
ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ЯК ШЛЯХ ДО ГАРМОНІЙНОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ PDF
Василь Венгрін, Валерій Дорош
ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ФІТНЕСУ В КОНТЕКСТІ ЗАНЯТЬ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДЛЯ ЗАГАЛЬНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ PDF
Михайло Гуска, Олена Гаркава
СКЛАДОВІ УСПІХУ НАСТАВНИКА АКАДЕМІЧНОЇ ГРУПИ PDF
Анатолій Заводовський, Ірина Райтаровська
ДО ПИТАННЯ ПРО СУЧАСНИЙ СТАН ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ PDF
Андрій Заікін
ФОРМУВАННЯ РЕФЛЕКСИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ PDF
Вадим Зданюк
ОСНОВНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ЧЕРЕЗ РУХОВУ АКТИВНІСТЬ ТА ФІЗИЧНІ ВПРАВИ PDF
Аліна Іщук
ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ ЯК СКЛАДОВА ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ СТРІЛЬЦЯ-КУЛЬОВИКА PDF
Олександр Коваль
ЗМІСТ І СТРУКТУРА ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ ДО ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ PDF
Євген Козак, Сергій Жевага
ВПЛИВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ PDF
Тетяна Ленська
ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ У СТУДЕНТІВ ВНЗ ШЛЯХОМ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЗААУДИТОРНОЇ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Інна Лискун
ОЗДОРОВЧІ ТРЕНУВАННЯ ЯК ФОРМА АДАПТАЦІЇ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ ДО СТРЕСУ PDF
Василь Ліщук
ОЗДОРОВЧІ ФУНКЦІЇ СТУДЕНТСЬКОГО СПОРТУ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ДО ЖИТТЯ І ПРОФЕСІЇ PDF
Василь Мазур, Лариса Скорич
ЗДОРОВИЙ ПОБУТ – ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ PDF
Лариса Нестеряк, Ірина Райтаровська
«ПРАВИЛЬНЕ ДИХАННЯ» О. ЛОБАНОВОЇ У КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ PDF
Віктор Нечаєв, Володимир Марчук
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕГРАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ У СТУДЕНТІВ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ PDF
Сергій Рябцев
ВПЛИВ ПРИРОДНИХ І СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ НА ОРГАНІЗМ І ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЬ ЛЮДИНИ PDF
Лариса Скорич, Василь Мазур
ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ СТУДЕНТІВ PDF
Микола Солопчук, Світлана Гук
ФАКУЛЬТЕТУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ – 60 РОКІВ PDF
Микола Солопчук, Геннадій Бесарабчук
ВПЛИВ ЗАНЯТЬ МІНІ-ФУТБОЛОМ НА ФІЗИЧНИЙ РОЗВИТОК СТУДЕНТІВ PDF
Іван Стасюк
РІЗНОВИДИ ОЗДОРОВЧОЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В СИСТЕМІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ РІЗНИХ ВІКОВИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ PDF
Борис Тімошенко, Тамара Чередніченко
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ У ПЕДАГОГІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГА PDF
Геннадій Усов
ХАРАКТЕРИСТИКА БІОМЕХАНІЧНОЇ СТРУКТУРИ ОСНОВНИХ ТЕХНІЧНИХ ДІЙ В НАСТІЛЬНОМУ ТЕНІСІ PDF
Анатолій Федірко, Олександр Алєксєєв
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА МЕТОДИКИ ТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ГРАВЦІВ У НАСТІЛЬНИЙ ТЕНІС НА ЕТАПІ ПОЧАТКОВОЇ СПОРТИВНОЇ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ PDF
Анатолій Федірко, Олександр Алєксєєв
ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ЖІНОЧОМУ СПОРТІ PDF
Марина Чистякова, Олександр Шишкін
ВИХОВАННЯ У МОЛОДІ СВІДОМОГО СТАВЛЕННЯ ДО ПРИРОДИ ЗАСОБАМИ ТУРИЗМУ PDF
Олександр Чміль, Віктор Чміль
ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ PDF
Михайло Чобітько
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ЗАСТОСУВАННЯ ФІЗИЧНОЇ АКТИВНОСТІ, ЯК ЗАСОБУ ЗБЕРЕЖЕННЯ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ PDF
Анатолій Шинкарюк
СУЧАСНИЙ СТАН ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (НА ПРИКЛАДІ КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ОГІЄНКА) PDF
Юрій Юрчишин
МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ PDF
Юрій Юрчишин
ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ ТА ПСИХОФІЗИЧНИЙ СТАН СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ПІД ВПЛИВОМ ЗАНЯТЬ ЗАГАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ PDF
Юрій Юрчишин, Сергій Потапчук