2011

Вісник Кам'янець-Подільського національного університету. Фізичне виховання, сторт і здоров'я людини. Випуск 4.

Зміст

Статті

Передумови виникнення і розвиток фізичного виховання на території України в епоху палеоліту PDF
Олександр Алєксєєв
Прогнозування точності побудов руху у спортивних іграх з урахуванням коригувань просторово-часових параметрів PDF
Геннадій Арзютов, Михайло Гуска, Марія Гуска
Характеристика типів здорового способу життя дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку PDF
Тетяна Бабюк
«Професійне вигорання» в діяльності вчителів як результат їх неадекватного відношення до свого здоров'я PDF
Ольга Белей
Корекція функціональної спроможності опорно-рухового апарату спортсменів засобами фізичної реабілітації PDF
Ольга Бодян
Клініко-фізіологічне обґрунтування застосування засобів фізичної реабілітації при порушеннях зору у дітей шкільного віку PDF
Руслан Бутов
Теоретико-методологічні аспекти здоров’я та культури, що його забезпечує PDF
Евеліна Жигульова
Критерії індивідуалізації занять атлетизмом PDF
Вадим Гоншовський, Леонід Гурман
Принципи формування культури здоров’я та здорового способу життя школярів-підлітків PDF
Андрій Заікін, Вадим Воронецький
покращення фізичних якостей хлопців 16 років різних соматотипів на їх фізичну підготовленість і здоров’я PDF
Майя Зубаль
Погіршення здоров’я молодших школярів внаслідок втоми від розумової діяльності PDF
Олена Клюс, Валерій Дорош
Фізична підготовка стрільців-початківців як педагогічна проблема PDF
Олександр Коваль, Тетяна Мельник
Фізичне виховання як невід’ємна складова національного виховання у педагогічній системі С. Русової PDF
Геннадій Ковальчук
Формування ціннісного ставлення до фізичної культури у студентів вищих педагогічних навчальних закладів PDF
Євген Козак, Сергій Жевага
Систематичність та послідовність застосування тренувальних засобів як один з компонентів, що визначають величину і характер навантажень PDF
Василь Ліщук, Богдан Ладиняк
Правові та науково- методичні аспекти організації фізичного виховання учнів, що за станом здоров’я відносяться до спеціальних медичних груп PDF
Валерій Мазур, Олег Вергуш, Олександр Колісник
Характерні особливості формування оптимальної агресивності у спортсменів-борців PDF
Василь Мазур, Лариса Скорич
Покращення психофізичного стану дітей старшого дошкільного віку з різною руховою асиметрією в процесі фізичного виховання PDF
Володимир Мисів, Олександр Скавронський, Світлана Якобчук
Педагогічні технології виховання фізичної культури в учнів 3-4-х класів загальноосвітньої школи PDF
Олександр Остапенко
Педагогічні технології виховання фізичної культури в учнів 3-4-х класів загальноосвітньої школи PDF
Олександр Остапенко
Вплив несприятливих факторів як підстава для проектування уроку фізичної культури PDF
Андрій Петров
Впровадження традицій фізичного виховання Київської Русі у позакласній та позашкільній роботі в школі PDF
Ірина Райтаровська
Визначення змісту та структури підготовки фахівців з фізичного виховання дошкільних навчальних закладів в педагогічних університетах у сучасних умовах PDF
Олександр Ротар, Андрій Ладиняк, Сніжана Дейнега
Фізична активність та імунологічна резистентність і темпи старіння організму: науковий огляд PDF
Дмитро Совтисік, Вадим Зданюк
Практика у структурі професійної підготовки студентів факультету фізичної культури в умовах кредитно-модульної системи навчання PDF
Микола Солопчук, Геннадій Бесарабчук, Дмитро Солопчук
Характеристика стану здоров’я та фізичної підготовленості молодших підлітків PDF
Дмитро Солопчук, Микола Солопчук, Сергій Рябцев
Дослідження показників структури фізичної та технічної підготовленості футболістів різної кваліфікації протягом річного циклу тренування PDF
Вадим Стасюк
Особливості побудови тренувального процесу футзальної команди в підготовчому періоді PDF
Іван Стасюк
Побудова і методика проведення занять з баскетболу з дітьми дошкільного віку PDF
Станіслав Телебей, Микола Прозар
Історичний аналіз проблеми формування здоров'я школярів PDF
Анатолій Федірко, Олександр Петров
Забезпечення ефективної фізичної реабілітації при серцево-судинних захворюваннях PDF
Ростислав Чаплінський, Любов Чаплінська
Педагогічний контроль за руховою активністю студенток вищих навчальних закладів PDF
Юрій Юрчишин, Василь Венгрін