2012

Вісник Кам'янець-Подільського національного університету. Фізичне виховання, сторт і здоров'я людини. Випуск 5

Зміст

Статті

Вплив оздоровчих традицій українського козацтва на формування здорового способу життя школярів PDF
Олександр Алєксєєв
Види психологічної підготовки у спортсменів-єдиноборців впродовж навчально-тренувального процесу та змагань PDF
Геннадій Арзютов, Михайло Гуска
Вікові особливості виховання здорового способу життя старших дошкільників та молодших школярів PDF
Сергій Бабюк, Тетяна Бабюк
Взаємозв’язок між результатами загальної фізичної підготовки офіцерів-викладачів та показниками їх здоров'я, працездатності та спеціальної фізичної підготовки PDF
Сергій Безпалий, Віктор Романчук
Педагогічні умови підвищення ефективності виховного впливу на формування у ліцеїстів готовності до служби в армії через інформатизацію спортивно- масової роботи PDF
Геннадій Бесарабчук
Шляхи вдосконалення олімпійської освіти в системі фізичного виховання школярів PDF
Аліна Боднар, Микола Солопчук
Особливості фізичної підготовки вперше прийняття на службу співробітників органів внутрішніх справ України у період початкової підготовки PDF
Юрій Вереньга, Петро Ахрамович
Порівняльна характеристика виконання основних рухових дій метальниками списа високого класу та масових розрядів PDF
Вадим Гоншовський, Віктор Нечаєв
Тактично-психологічна підготовка бігунів з марафону на заключному передзмагальному етапі підготовки до участі у ХХІХ Олімпійських іграх у Пекіні PDF
Леонід Гурман, Василь Ліщук
Здоров’я студентської молоді: медико-педагогічні проблеми PDF
Григорій Дейбук
Фізична культура як засіб профілактики шкідливих звичок у старших підлітків PDF
Валерій Дорош, Олена Клюс
Акмеологічні засади формування особистості майбутнього вчителя фізичного виховання та основ здоров’я PDF
Евеліна Жигульова
Принципи готовності майбутніх учителів фізичної культури до здоров’язберігаючої діяльності PDF
Андрій Заікін, Вадим Воронецький
Логіко-детермінантні підходи до розуміння поняття «безпека» PDF
Василь Заплатинський
Індивідуально-типологічні особливості розвитку витривалості старшокласників PDF
Майя Зубаль
Формирование здорового образа жизни студентов высших учебных заведений PDF
Олена Кашуба
Періодизація проблеми формування здорового способу життя старшокласників у вітчизняній педагогіці другої половини ХХ століття PDF
Геннадій Ковальчук
Посилення мотивації студентів до занять фізичною культурою PDF
Євген Козак, Петро Дробний
Роль психоемоційних показників студентів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича у формуванні культури безпеки життєдіяльності PDF
Наталія Козік, Наталія Стратійчук
Дослідження індивідуальних особливостей виконання техніки штовхання ядра у спортсменів PDF
Олександр Колісник
Формування культури здорового способу життя як складової культури безпечної діяльності людини PDF
Ірина Куковська
Оцінка реакції організму школярів на фізичні навантаження на уроках фізичної культури PDF
Андрій Ладиняк, Богдан Ладиняк
Аналіз динаміки й кореляції показників фізичної підготовленості борців 8-9 літнього віку як засіб ефективності відбору PDF
Василь Мазур, Ігор Кіріллов
Сучасні тенденції розвитку видів спорту зі складною координаційною структурою PDF
Володимир Марчук
Сутність та зміст військово-професійної готовності майбутніх офіцерів- прикордонників PDF
Андрій Мельніков, Олексій Слівінський
Організаційні принципи побудови фізичного виховання молоді Галичини наприкінці XIX – початку XX ст. PDF
Лариса Нестеряк, Ірина Райтаровська
Залучення школярів до здорового способу життя засобами футболу PDF
Андрій Петров, Олександр Петров
Творчість як основа педагогічної майстерності тренера PDF
Олександр Петров, Андрій Петров
Лікарсько-педагогічний контроль за школярами, які віднесені за станом здоров’я до спеціальних медичних груп PDF
Валентина Підлісна, Марія Гуска
Олімпійська освіта як компонент теоретичної підготовки на ранніх етапах багаторічної підготовки у стрільбі з лука PDF
Мар’ян Пітин
Історичні витоки сучасної аеробіки PDF
Тетяна Погребняк, Тетяна Ленська
Характеристика лікарського контролю під час підготовки волейбольної команди до ігрового сезону PDF
Микола Прозар, Олександр Петров
Ефективність програми проведення спортивно-орієнтованої форми фізичного виховання студентів з використанням засобів гирьового спорту PDF
Віктор Романчук, Дмитро Бойко, Костянтин Пронтенко
Формирование потребностей в здоровом образе жизни студентов Черновицкого национального университета PDF
Людмила Романів
Військові багатоборства та військово-прикладні види спорту в системі підготовки фахівців збройних сил України PDF
Сергій Романчук, Євген Приступа
Фізичний розвиток молодших школярів з вадами зору PDF
Олександр Ротар, Валерій Мазур
Динаміка показників фізичного стану дітей з церебральним паралічем та фізично здорових однолітків на етапі молодшого шкільного віку PDF
Олександр Скавронський
Психофізіологічні критерії перетренованості у спортсменів PDF
Дмитро Совтисік
Аналіз впровадження олімпійської освіти в систему підготовки майбутніх вчителів фізичної культури PDF
Микола Солопчук, Дмитро Солопчук, Аліна Боднар
Фізична активність людини – один з основних факторів уповільнення процесу старіння PDF
Вадим Стасюк
Дослідження динаміки швидкісно- силових якостей в річному циклі підготовки студентської команди з футболу PDF
Іван Стасюк, Олександр Петров
Стресові стани і психологічні проблеми у людей, які втратили роботу PDF
Олена Степанова, Оксана Дьоміна
Роль родини та школи у вихованні та розвитку дитини PDF
Станіслав Телебей, Валерія Телебей
Відбір та структура побудови етапу початкової спортивної підготовки бігунів на короткі дистанції PDF
Борис Тімошенко, Тамара Чередніченко
Стан та основні тенденції розвитку гімнастично-спортивного руху в Румунії (друга половина ХІХ ст. – 1940 р.) PDF
Тетяна Устінова
Фізичний розвиток учнів старшого шкільного віку в залежності від рівня особистісної та ситуативної тривожності PDF
Світлана Храбра
Психосоціальні стресові чинники, як фактор виникнення хвороб системи кровообігу PDF
Ростислав Чаплінський
Положительное влияние оздоровительной дыхательной гимнастики по методу Владимира Фролова PDF
Вікторія Небесна
Залежність вияву рухової активності оздоровчого спрямування й показників фізичного стану першокурсників ВНЗ від рівня їх теоретико-методичної підготовленості з фізичного виховання PDF
Юрій Юрчишин, Володимир Мисів
Педагогічне управління психофізичним станом дітей з церебральним паралічем у процесі фізичного виховання як складової їх соціальної адаптації PDF
Світлана Якобчук