2013

Вісник Кам'янець-Подільського національного університету. Фізичне виховання, сторт і здоров'я людини. Випуск 6

Зміст

Статті

RECREATION AND HEALTH-IMPROVING ATHLETICISM TRAINING OF STUDENTS IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS PDF
Igor Nikulin, Fedor Sobyanin, Alexander Voronkov, Aleksej Konik
STEP AEROBICS AT THE PHYSICAL EDUCATION LESSONS PDF
Andrey Zaikin, Elena Glavatskaya
DIE MASSAGE UND IHRE WOHLTUENDE WIRKUNG AUF DEN MENSCHLICHEN KÖRPER PDF
Вадим Зданюк, Тетяна Зданюк
Антропологический контекст развития школьного образования в России PDF
Ирина Ирхина, Владимир Ирхин
Традиційні засоби фізичного виховання запорізьких козаків PDF
Геннадій Арзютов, Михайло Гуска, Марія Гуска
Сучасний стан та чинники здоров’я українських підлітків PDF
Олександр Алексєєв
Формування у молодших школярів інтересу до фізичної культури шляхом використання нетрадиційних технологій PDF
Сергій Бабюк
Роль соціально-психологічних чинників у формуванні потреби військових ліцеїстів до фізкультурно-спортивного самовдосконалення в процесі позаурочної роботи PDF
Геннадій Бесарабчук
Актуальні проблеми профілактики деформацій скелету у дітей та підлітків PDF
Ольга Бодян, Дмитро Совтисік
Лікувальна фізична культура при нормальному перебігу вагітності PDF
Руслан Бутов
Аналіз виступу студентів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на ІХ всесвітніх іграх в м. Калі (Колумбія) PDF
Вадим Воронецький, Андрій Заікін, Наталя Судак
Особливості технології індивідуалізації фізичної підготовки майбутніх рятувальників у вищому військовому навчальному закладі PDF
Вадим Гоншовський, Олександр Скавронський
До проблеми силової підготовки школярів старших класів PDF
Леонід Гурман
Психологічний погляд на проблему збереження здоров’я PDF
Олена Диса
Попередження порушень зору молодших школярів засобами фізичного виховання PDF
Андрій Заікін, Наталя Судак
Факторна структура фізичних якостей підлітків з урахуванням соматотипу PDF
Майя Зубаль
Структура, зміст і нормування навантажень при заняттях кульовою стрільбою на початковому етапі PDF
Олександр Коваль
Проблема навчально-матеріального забезпечення системи фізичного виховання в Україні у 20-х р. XX століття PDF
Геннадій Ковальчук, Євген Козак
Вплив спеціальних засобів навантаження на стан технічної майстерності волейболістів різних вікових груп PDF
Євген Козак, Геннадій Ковальчук
Загальна та спеціальна фізична підготовка волейболісток на етапі спеціалізованої базової підготовки PDF
Євген Козак, Олександр Швай
Педагогічні умови забезпечення мотивації здорового способу життя студентів факультету фізичної культури PDF
Тетяна Конькова
Стрес у сучасному спорті PDF
Василь Ліщук
Методика початкового навчання захисним діям у боротьбі кураш PDF
Василь Мазур, Ігор Кіріллов
Спортивна майстерність як однин з чинників розвитку фізичних якостей бар’єристів PDF
Валерій Мазур, Олег Вергуш
Баскетбол як складова системи фізичного виховання студентів вищих педагогічних навчальних закладів PDF
Валерій Одайник
Організаційно-управлінська складова навчально-виховного процесу курсантів в системі фізичної підготовки PDF
Олег Ольховий, Вадим Красота
Деякі питання відновлення працездатності у сучасному футболі PDF
Олександр Петров, Дмитро Солопчук, Аліна Боднар
Основи організації здорового способу життя студентів PDF
Андрій Петров
Актуальність впровадження масової оздоровчої фізичної культури в систему освіти України PDF
Тетяна Погребняк
Теоретичне дослідження використання спортивних ігор у вирішенні завдань фізичного виховання учнів 4-5 класів PDF
Микола Прозар
Профілактика травм опорно-рухового апарату у спортсменів-гирьовиків PDF
Костянтин Пронтенко
Ефективність застосування інтегральних технологій для розвитку психофізичних якостей у боксерів PDF
Сергій Рябцев
Дослідження ставлення студентів до власного здоров’я PDF
Микола Солопчук, Андрій Петров
Розвиток та досягнення студентського футболу в Україні на сучасному етапі PDF
Вадим Стасюк
Побудова тренувального процесу висококваліфікованих гравців у міні-футболі протягом перехідного періоду PDF
Іван Стасюк
Організаційно-управлінські зв’язки щодо оптимізації процесу фізичного виховання студентів Запорізького національного університету PDF
Валерія Тищенко, Сергій Жестков
Аналіз ефективності атак збірних чоловічих команд з гандболу – призерів Олімпіади 2012 PDF
Валерія Тищенко
Відбір і спортивна орієнтація дітей та підлітків для занять легкою атлетикою у видах, які характеризуються швидкісно-силовими здібностями PDF
Борис Тімошенко
Визначення рівня фізичного розвитку дітей молодшого шкільного віку PDF
Світлана Храбра
Інтегративні методи контролю при фізичній реабілітації хворих із серцево-судинними захворюваннями PDF
Ростислав Чаплінський, Любов Чаплінська
Фізичні фактори у комплексній реабілітації хворих з набутими вадами серця PDF
Тетяна Шаповал
Деякі аспекти фізичної підготовки кваліфікованих волейболістів PDF
Олександр Швай, Євген Козак
Motoryka dzieci otyłych PDF
Michał Bąkowicz
Drogi życiowe sportowców po urazach uniemożliwiających dalszą karierę - aspekty psychologiczne PDF
Konrad Kraszewski, Anna Kraszewska