1.
Żygulowa E, Herasymenko S. Współczesne poglądy na wpływ środków kultury fizycznej na przebieg ciąży. КПНУ ФВСіЗЛ [інтернет]. 26, Квітень 2017 [цит. за 20, Вересень 2021];. доступний у: http://visnyk-sport.kpnu.edu.ua/article/view/110239