Żygulowa, Ewelina, і Switłana Herasymenko. «Współczesne poglądy Na wpływ środków Kultury Fizycznej Na Przebieg ciąży». Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини (Квітень 26, 2017). дата звернення Вересень 20, 2021. http://visnyk-sport.kpnu.edu.ua/article/view/110239.