Мицкан, Б., С. Заборняк, і Т. Мицкан. «Медичний супровід спорту в Польщі (1919–1939 рр.)». Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини, вип. 22, Жовтень 2021, с. 56-66, doi:10.32626/2309-8082.2021-22.56-66.