Żygulowa, E., і S. Herasymenko. «Współczesne poglądy Na wpływ środków Kultury Fizycznej Na Przebieg ciąży». Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини, Квітень 2017, doi:10.32626/2309-8082.2017-0.%p.