[1]
А. Максименко, О. Андрєєва, і І. Хрипко, «Порівняльний аналіз показників фізичної підготовленості та рухової активності у дівчаток 12-13 років з різною масою тіла », КПНУ ФВСіЗЛ, вип. 28(1), с. 10–16, Трав 2023.