[1]
E. Żygulowa і S. Herasymenko, «Współczesne poglądy na wpływ środków kultury fizycznej na przebieg ciąży», КПНУ ФВСіЗЛ, Квіт 2017.