Первачук, О. (2024) «Роль та вплив психологічної підготовленості військовослужбовців на виконання завдань військово-професійної діяльності», Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини, (28(3), с. 178–185. доступний у: http://visnyk-sport.kpnu.edu.ua/article/view/296263 (дата звернення: 20Липень2024).