Мицкан, Б., Заборняк, С. і Мицкан, Т. (2021) «Медичний супровід спорту в Польщі (1919–1939 рр.)», Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини, (22), с. 56–66. doi: 10.32626/2309-8082.2021-22.56-66.