МИЦКАН, Б.; ЗАБОРНЯК, С.; МИЦКАН, Т. Медичний супровід спорту в Польщі (1919–1939 рр.). Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини, [S. l.], n. 22, p. 56–66, 2021. DOI: 10.32626/2309-8082.2021-22.56-66. Disponível em: http://visnyk-sport.kpnu.edu.ua/article/view/243326. Acesso em: 21 січ. 2022.