Мицкан, Т., Мицкан, Б., Маланюк, Т., Луцький, В., Олійник, Ю., Лежньова, О., & Качан, В. (2024). Активне дозвілля і його організація: історичний контекст. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини, (28(3), 155–170. вилучено із http://visnyk-sport.kpnu.edu.ua/article/view/296239