Мицкан, Б., Заборняк, С., & Мицкан, Т. (2021). Медичний супровід спорту в Польщі (1919–1939 рр.). Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини, (22), 56–66. https://doi.org/10.32626/2309-8082.2021-22.56-66