(1)
Żygulowa, E.; Herasymenko, S. Współczesne poglądy Na wpływ środków Kultury Fizycznej Na Przebieg ciąży. КПНУ ФВСіЗЛ 2017.