DOI: https://doi.org/10.32626/2309-8082.2014-0.%p

OCENA WYKORZYSTYWANIA PRZYBORÓW W DYDAKTYCZNYCH ZABAWACH RUCHOWYCH

Piotr Winczewski

Анотація


Niniejszy artykuł jest fragmentem szerszych rozważań autora nad dydaktycznymi zabawami ruchowymi. W prezentowanej części badań oceniono stopień ich nasycenia przyborami i przyrządami. Ocenie poddano 1950 gier z zabaw ruchowych opisanych we współczesnych polskojęzycznych podręcznikach metodycznych. Eksplorację oparto o kompleks kilku metod badawczych. Zasadniczą z nich była krytyczna analiza treści dokumentów. Z jej wykorzystaniem interpretowano opisy dydaktycznych zabaw ruchowych.


Ключові слова


Zabawy dydaktyczne; przybory i przyrządy; wychowanie fizyczne.

Повний текст:

PDF

Посилання


Beith K., Robinson M., Pullan L., Early Years care and Education, Heinemann Educational Publishers, Oxford 2003.

Bell J., Doing your research project. A Guide for First – Time Researchers in Education and Social Science, Open University Press, Buckingham 1995.

Bizley K., Examining Physical Education, Heinemann Educational Publishers, Oxford 1996.

Bondarowicz M., Staniszewski T., Podstawy teorii i metodyki zabaw i gier ruchowych, AWF, Warszawa 2000.

Botwiński R., Kultura fi zyczna w szkole, WSiP, Warszawa 1985.

Boyarsky T., Using Music and Movement to Develop Character and Illustrate Confl ict Resolution, s. 63–67 w: Teaching Drama in the Classroom. A Toolbox for Teacher, J. Dowdy, S. Kaplan (red.), Sense Publishers, Rotterdam 2011.

Bunker D., Games [w]: Primary Physical Education. Implementing the National Curriculum, D. Bunker, C. Hardy, B. Smith, L. Almond (red.), Cambridge University Press, Cambridge 1994.

Corbin Ch., Lindsey R., Concepts of Physical Fitness, Brown & Benchmark, Chicago 1997.

Cuttance P., Evaluating the Effectiveness of Schools [w:] Schools Effectiveness. Research, policy and practice, D. Reynolds, P. Cuttance (red.), Swets & Zeitlinger, London 1996.

De Vaus D., Surveys in Social Research, University College Press, London 1996.

Goodwin W., Goodwin L., Understanding Quantitative and Qualitative Research in Early Childhood Education, Teachers College, Columbia University, New York 1996.

Kist W., Virtual Role-Playing, s. 37–40 w: Teaching Drama in the Classroom. A Toolbox for Teacher, J. Dowdy, S. Kaplan (red.), Sense Publishers, Rotterdam 2011.

Krawczykowski F., Jak wykonać przybory do ćwiczeń cielesnych w szkole powszechnej, Nasza Księgarnia, Warszawa 1935.

Leech N., Onwuegbuzie A., A typology of mixed methods research designs, «Quality & Quantity», 2009, Volume 43, Issue 2, s. 265–275.

Lenel R. M., Games in the Primary School, Hodder & Stoughton, Middlesex 1984.

McNeill P., Research Methods, Tavistock Publications, London, 1986.

Nowak–Łojewska A., Zintegrowane zadania w edukacji wczesnoszkolnej, Impuls, Kraków 2004.

Potter R., An Introduction to children’s learning, s. 63–73 [w]: Jacques K., Hyland R. (red.), Professional Studies. Primary Phase, Learning Matters, Exeter 2004.

Reid K., Hopkins D., Holly P., Toward the Effective School. The problems and some solutions, Basil Blackwell, Oxford 1990.

Schutz P., Chambless C., DeCuir J., Multimethods Research [w:] Methods of Inquiry and the Social Sciences, K. DeMarrais, S. Lapan. (red.), Lawrence Erlbaum, New York 2008.

Urbaniak–Zając D., Obiektywna hermeneutyka jako metodologia i metoda badań empirycznych, [w:] Badania jakościowe w pedagogice, D. Urbaniak–Zając, E. Kos, PWN, Warszawa 2013.

Walter G., Spielen und lernen in Kindergarten und Familie, Velber, Seelze 1999.

Winczewski P., Kilka uwag o klasycznym toku lekcji gier i zabaw ruchowych, Życie Szkoły 2010/4, s. 47-52.

Winczewski P., Kilka uwag na temat kontrowersyjnych treści zabaw dydakt ycznych, Biuletyn Metodyczny PODNiM Pabianice nr 06/08/2014, s. 99-108.

Winczewski P., Kilka uwag pedagoga na temat zabawy dydaktycznej, Forum Edukacyjne Wydziału Pedagogiki i Promocji Zdrowia Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi, 2010/7, s. 131-139.

Winczewski P., Zróżnicowanie aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn w fabułach zabaw ruchowych, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, s. 123 – 130 [w]: Przyszłość edukacji – edukacja przyszłości, Welskop W. (red.), Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Łódź 2014.


Пристатейна бібліографія ГОСТ