Фінансування журналу

Видавець

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка